Pikado federacija Srbije

Rezultati u sezoni 2013/2014

Međunarodna takmičenja

Молимо представнике клубова да обрате пажњу на облачење својих играча и да и не пријављују за такмичење оне играче који не испуњавају услове.

Такође молимо представнике клубова али и играче да прочитају такмичарски и дисциплински правилник како после не би било дискусија око споредних тема.

 

Подсећамо Вас на:

 

Такмичарски правилник

Oдeћa и обућа 
Члaн 7. 
(1) Игрaчи нaступajу у приклaднoj oдeћи уoбичajeнoj зa пикaдo. Нeприклaдним сe смaтрajу: шoртсeви, мajицe бeз рукaвa, пaпучe, кaпe, кaчкeти и други дeлoви oдeћe кojи сe нoсe нa глaви, oсим из мeдицинских или рeлигиoзних рaзлoгa.
 (2) На такмичењима националног ранга играчи наступају у тамним панталонама (класичним или спортским) и ципелама или спортској обући тамне боје, кошуљама или мајицама са крагном са видљивим обележјима ПФС и клуба за који наступају. У екипном такмичењу играчи исте екипе или клуба наступају у истоветној опреми. 
(3) Игрaчи кojи нaступajу нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa, нa oпрeми нoсe видљив знaк ПФС. 
(4) Игрaч нe мoжe нa свojoj oпрeми имaти никaквe прoпaгaнднe или кoмeрциjaлнe oзнaкe, oсим у случajу: 
1) кaдa Управни одбор у складу са спонзорским уговором који је закључила ПФС, одлучи да играчи на опреми носе ознаке спонзора; и 
2) ако Управни одбор одобри клубу који има закључен спонзорски уговор да његови играчи на опреми носе ознаке спонзора.
 
 
Да мало још прецизирамо:
И мушкарци и жене могу имати на себи кошуљу или "поло" мајицу са крагном. Мајица мора имати обележје клуба и грб ПФС-а на рукаву.
На екипном делу такмичења сви морају бити у идентичним мајицама или кошуљама. У појединачном делу такмичења мајице/кошуље морају задовољавати горе наведене услове.
 
Панталоне могу бити црне, тегет, тамно сиве, тамно браон или неке друге тамне боје која вуче на црно. Не могу бити тамно жуте или рецимо, тамно резеда... јер то нису тамне боје. Панталоне могу да буду штофане или црни џинс.
Жене могу поред горе наведених панталона и њихових карактеристика да играју и у црним сукњама, дужине испод колена, хеланке нису дозвољене.
 
Такмичари могу наступити у црним ципелама или црним патикама са црним џоном, без видљивих обележја у другим јарким бојама.
 
Жене могу наступити и у црним чизмама, црних џонова без обележја.
 
Мараме, качкети, капе, сомбрера, шешири и слично нису дозвољени осим у специјалним случајевима када играчу дозволу издаје УО ПФС-а.
 
Дозвољено је (посебно женама) да нступе и са мајицом дугачких рукава која је испод дреса с тим да та мајица буде у боји дреса или црне боје.
 
Обратите пажњу на тачку 4, Члана  7, Такмичарског правилника!!!
(4) Игрaч нe мoжe нa свojoj oпрeми имaти никaквe прoпaгaнднe или кoмeрциjaлнe oзнaкe, oсим у случajу: 
1) кaдa Управни одбор у складу са спонзорским уговором који је закључила ПФС, одлучи да играчи на опреми носе ознаке спонзора; и 
2) ако Управни одбор одобри клубу који има закључен спонзорски уговор да његови играчи на опреми носе ознаке спонзора.
 
Уколико неко буде прекршио одредбе овог правилника мораће или да се пресвуче или прелепи рекламне поруке црном траком или да одустане од такмичења или буде дисквалификован.
Надамо се, наравно, да до овога неће долазити.
 
Дисциплинска комисија ће у овој сезони ригорозније надгледати како су такмичари обучени.
Напомињемо да и сваки играч има право да пре почетка меча укаже на неправилности у облачењу свога противника.
Уколико је играч одиграо меч и онда почео да прича о неправилностима облачења свог противника, такве приче се неће узимати у разматрање.