Pikado federacija Srbije

Rezultati u sezoni 2013/2014

Međunarodna takmičenja

На основу жалбе која јој је достављена и одговора Мађарске пикадо федерације

Регистрациона комисија је донела следећу одлуку:

Накнадно тражена документација:

Жалба и молба:

Изјава:

У року од две недеље УО ПФС-а ће размотрити упућену жалбу и донети одлуку.